TOP

Εσείς ξέρετε σε ποιον τύπο προσωπικότητας ανήκετε;

Εσείς ξέρετε σε ποιον τύπο προσωπικότητας ανήκετε;

Ο Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) είναι ένα ενδοσκοπικό ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο δημιουργήθηκε για να δείξει τις ψυχολογικές προτιμήσεις των ανθρώπων σχετικά με την αντίληψη του κόσμου και τη λήψη αποφάσεων.

Ο ΜΒΤΙ δημιουργήθηκε από την Katherine Cook Briggs και την κόρη της Isabel Briggs Myers, οι οποίες βασίστηκαν στην τυπολογική θεωρία του Carl Jung. Ο Jung είχε θεωρήσει πως υπάρχουν 4 κύριες ψυχολογικές λειτουργίες με τις οποίες οι άνθρωποι βιώνουν τον κόσμο. Η αίσθηση (sensation), η διαίσθηση (intuition), το συναίσθημα (feeling) και η σκέψη (thinking). Η μία από αυτές τις 4 λειτουργίες έχει κυρίαρχο ρόλο για έναν άνθρωπο τις περισσότερες φορές. Επιπλέον, κάθε μία από αυτές έχει έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό, την εξωστρέφεια (extraversion) και την εσωστρέφεια (introversion), δίνοντας συνολικά 8 κύριες λειτουργίες. Η βασική παραδοχή του MBTI είναι ότι όλοι έχουμε συγκεκριμένες προτιμήσεις στον τρόπο που ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας και οι προτιμήσεις αυτές αποτελούν τη βάση των ενδιαφερόντων, των αναγκών, των αξιών και των κινήτρων μας.

(Πηγή εικόνας: artofthinkingsmart.com)

Βάσει του τυπολογικού μοντέλου του Jung, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν έμφυτους ορισμένους τρόπους αντίληψης και λήψης αποφάσεων ή να τους έχουν αναπτύξει στην πορεία της ζωής τους. Ο ΜΒΤΙ ταξινομεί μερικές από αυτές τις ψυχολογικές διαφορές σε 4 αντίθετα ζεύγη ή αλλιώς διχοτομήσεις, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 16 πιθανοί τύποι προσωπικότητας.

Οι 16 τύποι συνήθως αναφέρονται με σύντμηση των τεσσάρων αρχικών γραμμάτων, εκτός από την περίπτωση της διαίσθησης (intuition), η οποία χρησιμοποιεί το αρχικό γράμμα (Ν), ώστε να διακρίνεται από την εσωστρέφεια (introversion).

ESTJ: extraversion (E), sensing (S), thinking (T), judgment (J)
INFP: introversion (I), intuition (N), feeling (F), perception (P)

H Myers και η Briggs πρόσθεσαν και μια ακόμη διάσταση στο τυπολογικό μοντέλο του Jung, αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι έχουν επίσης άλλη μια προτίμηση, όταν σχετίζονται με τον έξω κόσμο, την κριτική λειτουργία (judgment) και τη λειτουργία αντίληψης (perception). Οι τύποι της κριτικής λειτουργίας λειτουργούν με βάση τη σκέψη (thinking) ή το συναίσθημα (feeling). Έτσι, ο τύπος TJ (thinking/judging) τείνει να εμφανίζεται στον κόσμο ως “λογικός”, ενώ ο τύπος FJ (feeling/judging) ως συμπονετικός / ταυτιζόμενος συναισθηματικά.

Στον αντίποδα, οι τύποι που προτιμούν την αντίληψη (perception), λειτουργούν βάσει της αίσθησης (sensing) ή της διαίσθησης (intuition). Κατά αυτόν τον τρόπο, ο τύπος SP (sensing/perceiving) φαίνεται ως σαφής, ξεκάθαρος, σε αντίθεση με τον NP (intuiting/perceiving) που δείχνει αφηρημένος, ασαφής.

16-personalities-test

(Πηγή εικόνας: boxden.com)

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις προσεγγίσεις:

Εσωστρέφεια/Εξωστρέφεια: Οι εσωστρεφείς τύποι προτιμούν την ιδιωτικότητα και τον αθόρυβο συλλογισμό με τον εαυτό τους. Η επεξεργασία των πληροφοριών που δέχονται επιτυγχάνεται, καθώς εξερευνούν ιδέες και έννοιες εσωτερικά. Αντιθέτως, οι εξωστρεφείς μαθαίνουν καλύτερα μέσω της συνομιλίας με άλλους. Αλληλεπιδρώντας με τον φυσικό κόσμο, μπορούν να αφομοιώνουν τις νέες πληροφορίες.

Αίσθηση/Διαίσθηση: Αυτή η προσέγγιση αντανακλά το που εστιάζουν τα άτομα την προσοχή τους. Οι άνθρωποι που κλίνουν προς την “αίσθηση” προτιμούν ένα μαθησιακό περιβάλλον, κατά το οποίο τα πράγματα παρουσιάζονται με ένα λεπτομερή τρόπο. Ασχολούνται συχνά με ό,τι συμβαίνει στο παρόν και μπορούν να μετακινηθούν στο αφηρημένο επίπεδο, εφόσον έχουν δημιουργήσει πρώτα μια ξεκάθαρη εμπειρία. Από την άλλη πλευρά οι διαισθητικοί τύποι απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία η μάθηση επιτυγχάνεται λόγω της έμφασης που δίνεται σε έννοιες και νοήματα. Η διορατικότητα για αυτούς έχει περισσότερη αξία από την παρατήρηση.

(Πηγή εικόνας: cheryllhayter.com)

Σκέψη/Συναίσθημα: Εδώ τα πράγματα είναι λίγο-πολύ προφανή για όλους μας. Αυτό το κομμάτι έχει σχέση με τις προτιμήσεις που έχουμε στη λήψη αποφάσεων. Οι σκεπτικοί άνθρωποι επιθυμούν την αντικειμενική αλήθεια και τις λογικές αρχές, ενώ οι συναισθηματικοί λαμβάνουν υπ’ όψιν τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων και προσπαθούν να μπουν στη θέση τους.

Κρίση/Αντίληψη: Σε αυτό το σημείο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα. Οι άνθρωποι που πρεσβεύουν την κρίση, ακμάζουν όταν οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και το μόνο που πρέπει για αυτούς είναι να τους δοθεί το κίνητρο ώστε να ολοκληρώσουν/κλείσουν τις εκκρεμότητες. Χαρακτηρίζονται από συνέπεια, ενώ οι υπόλοιποι που σχετίζονται με την λειτουργία της αντίληψης χρονοτριβούν. Γενικά, όσοι υπάγονται στην “αντίληψη” ευημερούν μόνο όταν το περιβάλλον στο οποίο μαθαίνουν ανανεώνεται συνεχώς με καινούριες καινοτόμες ιδέες.

Αν και δε μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα έγκυρο, είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τι δημιουργεί τελικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας!

Όσοι επιθυμείτε να μάθετε τι τύπο προσωπικότητας έχετε, μπορείτε να κάνετε δωρεάν το τεστ εδώ.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: personalitycafe.com

Πως σου φάνηκε το άρθρο;
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ακολούθησε το Cosmogony στο Instagram

Αγαπάει το αστικό τοπίο και όλα τα καλλιτεχνικά δρώμενα που το ακολουθούν, ενώ λατρεύει τα ταξίδια. Της αρέσει να κάνει φωτογραφικά αφιερώματα από τα μέρη που πηγαίνει. Ακόμα δεν ξέρει γιατί ακολούθησε το δρόμο της δημοσιογραφίας, μάλλον γιατί πιστεύει πως αυτός ο κλάδος είναι ένας είδος εξερεύνησης και δεν θα την κάνει να «βαλτώσει» ποτέ. Ιδανικά θα ήθελε να ακολουθήσει καριέρα ως πολεμική ανταποκρίτρια.

Post a Comment